Service design-JGZ
Vul (bijvoorbeeld) uw slogan in

Contact

Heeft u vragen of wilt u gewoon contact met ons opnemen. Stuur dan een e-mail naar: welkom@servicedesign-jgz.nl.

Privacy Statement Service Design-JGZ
Service Design-JGZ, een gezamenlijk initiatief van ZuidZorg, Zorgboog en bureau Kodiezijn,  verwerkt tijdelijk persoonsgegevens ten behoeve van het aanmelden van het event ‘Service Design in de Jeugdgezondheidszorg’ op 22 oktober 2018. Graag informeren wij u hier duidelijk en transparant over. In dit privacy statement beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van deze persoonsgegevens.

Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, te weten het event op 22 oktober 2018.

Welke rechten heb ik t.a.v. de verwerking van mijn persoonsgegevens?

U heeft de volgende rechten:

  • Informatie en inzage: We vertellen u graag welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd of waarvoor we deze gebruiken.

  • Rectificatie: Wilt u uw persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat deze onjuist en/of onvolledig zijn, laat het ons weten. Dan passen we het aan.

  • Vergetelheid/Verwijdering: Ook kunt u een verzoek bij ons indienen om de gegevens die wij van u hebben te laten verwijderen.

  • Beperking: U kunt een verwerking van uw gegevens laten beperken indien u vindt dat uw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt worden.

  • Bezwaar/Verzet: Voor de verwerking van gegevens kunt u een bezwaar indienen. 

Vragen of klachten? Neem contact op met welkom@servicedesign-jgz.nl